លោកយាយ តៃ​ រ៉ាន អាយុ67ឆ្នាំទៅហើយដើរបង់សំណាញ់រកត្រីដើម្បីចញ្ចឹមចៅកំព្រារពីនាក់ហើយនិងចិញ្ចឹមម្តាយចាស់ជរាដែលមានអាយុ90ជាងម្នាក់ទៀត

295
{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"unknown","total_effects_actions":0,"remix_data":[],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"8C5CE893-6DDE-4B1A-A477-B9FD10617443_1576207156111","total_editor_time":1,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"8C5CE893-6DDE-4B1A-A477-B9FD10617443_1576207148825","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":1548,"layers_used":0,"width":4096,"subsource":"done_button"}

មានបងប្អូនជាច្រើន​បានបង្ហាញក្តីអាណិត តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយមានការបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដល់ពួកគាត់ ដែលមានជីវភាពក្រលំបាក។​ ព្រោះតែមានជីវិតក្រលំបាក ធ្វើឲ្យលោកយាយកំសត់ម្នាក់​ ត្រូវមកលំបាកវេទនា​ បង់សំណាញ់ ក្នុងទឹកស្អុយ ដើម្បីបានស្រីហូប។

នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ស្រេន វុធថា បានបង្ហោះសារថា “លោកយាយអាយុ67បង់សំណាញ់ទឹកស្អុយព្រោះចង់បានត្រីហូប ។ម៉ែយើងម៉ែគេ​ ពិតជាគួរអោយអាណិតណាស់ លោកយាយ តៃ​ រ៉ាន អាយុ67ឆ្នាំទៅហើយដើរបង់សំណាញ់រកត្រីដើម្បីចញ្ចឹមចៅកំព្រារពីនាក់ហើយនិងចិញ្ចឹមម្តាយចាស់ជរាដែលមានអាយុ90ជាងម្នាក់ទៀតផង។ សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយគាត់ផងទោះតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លា។ ទីកន្លែង ភូមិស្លាកែត ឃុំស្លាកែក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង “081606868”។