អាសូរណាស់! ប្រពន្ធស្លាប់មិនទាន់បូជាផង​ ស្រាប់តែប្ដីស្លាប់ម្នាក់ទៀត ដោយសារ​…

186
{"source_sid":"90346CDE-1FF5-4D7D-9FC5-4F0BFF6E8219_1585732612962","subsource":"done_button","uid":"90346CDE-1FF5-4D7D-9FC5-4F0BFF6E8219_1585732612962","source":"editor","origin":"unknown"}

ពិតជារន្ធ.ត់ចិត្តណាស់!ប្រពន្ធស្លា.ប់មិនទាន់បូជាផង​ឥទ្បូវប្ដីស្លា.ប់ម្នាក់ទៀត​មិនដឹងអ្នកណាធ្វេីបុណ្យអោយអ្នកណាទេ​នៅខាងត្រាំកក់​តាកែវ។

លោក(កប ផុន)ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាភេម,ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ។ប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លា.ប់នៅថ្ងែទី៣០,ខែមីនា,ឆ្នាំ២០២០មិនទាន់នឹងបានបូជាផងឥឡូវគាត់(ប្ដី)បានស្លា.ប់នៅម៉ោង១១យប់ថ្ងៃទី៣១​,ខែមិនា​,ឆ្នាំ២០២០នេះដោយជំ.ងឺគាំងបេះដូង(ស្ថិតនៅគេហដ្ឋានរបស់សព​ក្នុងភូមិបាខុងខាងកើត,ឃុំតាភេម,ស្រុកត្រាំកក់,ខេត្តតាកែវ)។